De toets doorstaan

We leven in een tijd met een overdaad aan informatie. U hebt een boodschap, maar hoe bereikt u uw doelgroep? Volgens mij kan dat maar op één manier: zo direct mogelijk.

Het is een eerste vereiste om te overleven in de jungle van commercials, flyers, mailings en andere manieren waarop informatie over de massa wordt uitgestort. Die massa wil immers alleen maar weten wat zij er zelf wijzer van wordt. Begrijpelijk. Ik help u de toets te doorstaan. Taal is daarbij een prachtig medium. ‘De veer is machtiger dan het zwaard’, zei Edward B. Lytton ooit…